HTApodden - Helsetjenesteaksjonen sin podcast med Egil Schistad Podcast Artwork Image

HTApodden - Helsetjenesteaksjonen sin podcast med Egil Schistad

Egil Romslo Schistad

Ingen vil bli syke. Likevel skjer det. Og da blir det med ett viktig hva og hvem som møter deg. Helsevesenet. Podcasten er en serie samtaler med mennesker som på ulike måter kan noe om helsevesenet og som jobber i det eller med det. Jeg prøver å bli bedre kjent med det systemet vi har bygd rundt oss når vi trenger hjelp.
Episodes
Om noen av de sykeste blant oss; pasienter med psykoselidelser. Og om rammene vi gir disse pasientene. Med (Retts)psykiater Randi Rosenqvist, del 2June 11, 2023
Episode artwork
Om noen av de sykeste blant oss; pasienter med psykoselidelser. Hva har man lært og erfart i møte med disse gjennom et langt yrkesliv? Med rettspsykiater og spesialist i psykiatri Randi Rosenqvist, del 1June 01, 2023
Episode artwork
Om Det gode (fastlege)liv - er det mulig? Om to fastlegefamilier som flyttet fra byen til en bygd mellom fjord og fjell på Sunnmøre. Med Malene Vnsnesbakk, Såmund Botnen og Marianne SkusethMay 21, 2023
Episode artwork
Om pakkeforløp og prioritering i psykisk helsevern. Hvordan måle kvaliteten i helsehjelpen og hvilke følger vil selve målingen ha på tilbudet vi gir? Med psykolog Siri Næs , del 2May 11, 2023
Episode artwork
Om hvordan en psykolog jobber og hvilke utfordringer man møter når man skal bruke mindre på å hjelpe flere. Med Siri Næs som er foretakstillitsvalgt for Norsk psykologforening i Helse Møre og Romsdal, del 1May 04, 2023
Episode artwork
Om Helseforetaksreformen og svakhetene ved modellen, med samfunnsøkonom Bjarne Jensen, del 2April 27, 2023
Episode artwork
Om Helseforetaksreformen og måten vi har valgt å organisere helsevesenet vårt på, med professor emeritus i offentlig økonomi Bjarne Jensen, del 1April 20, 2023
Episode artwork
Om fastlegeordningen; «Kvaliteten ligger i kontinuiteten» med Tom Willy Christiansen (også kalt «fastlegeordningens far»)April 13, 2023
Episode artwork
Om å gi helsehjelp til den skrøpelige pasienten innanfor rammene som er satt med Marit Waag , del 2April 05, 2023
Episode artwork
Om å gi profesjonell omsorg og pleie i «samhandlingsstafetten» med sykepleier Marit Waag, del 1March 30, 2023
Episode artwork
«Om den eldre syke pasienten - Prioritering, samhandling og prislappen» med professor i Geriatri Torgeir Bruun Wyller. March 23, 2023
Episode artwork
Om fastlegeordningen, «Trønderopprøret» og «kasteballologi» med fastlege Harald Sundby, del 2March 16, 2023
Episode artwork
Om arbeidshverdagen, livsfortellingene og det å bære risikoen på vegne av pasientene. Med fastlege Harald Sundby , del 1March 09, 2023
Episode artwork
Om omsorgsforskning, tillit og mistillit i dagens helsesystem med omsorgsforsker og leder i Helsetjenesteaksjonen Heidi HaukelienMarch 02, 2023
Episode artwork